natagora_lahage_banner.jpg

Partnership Natuurpunt & Natagora

Via ons partnership met Natuurpunt en Natagora wensen we de unieke rijkdom en diversiteit van de natuur te beschermen.
Door Natuurpunt financieel te ondersteunen kan de vereniging natuurgebieden in Vlaanderen aankopen, herstellen en openstellen. De samenwerking zal zich onder meer toespitsen op het natuurgebied Aronst Hoek te Geetbets. Daar werkt Natuurpunt sinds vele jaren aan de realisatie van een aaneengesloten natuurgebied waar wulp, bever en wilde orchideeën zich thuis voelen.
De samenwerking met Natagora in Wallonië richt zich vanaf dit jaar op het Nationaal Park L’Entre-Sambre-et-Meuse, dat gelegen is in de provincies Namen en Henegouwen. Het project heeft tot doel de lokale ecosystemen te versterken door natuurreservaten aan te kopen en uit te breiden en o.a. halfnatuurlijke gebieden te herstellen.

Lidmaatschap

Lidmaatschap Natuurpunt

Bij Schwabe Pharma Belgium geven we om de natuur.
Daarom kregen in 2023 alle medewerkers van Schwabe Pharma Belgium een lidmaatschap bij de organisaties die we met trots ondersteunen: Natagora in Wallonië en Brussel, en Natuurpunt in Vlaanderen. 

Een mooie manier om deze organisaties nog meer te steunen en om onze medewerkers de prachtige natuur in de nabije omgeving te laten ontdekken. Op zoek naar inspiratie voor een wandeling? Kijk op de websites van Natuurpunt (www.natuurpunt.be) en Natagora (www.natagora.be) voor meer informatie of tal van andere wandelingen!

Hulp voor de wulp!

Schwabe Wulp

Maak kennis met het Schwabe kuiken!
Door onze samenwerking met Natuurpunt hebben we de kans om bij te dragen aan de aankoop en het herstel van de natuur in Aronst Hoek, Geetbets. Daar heeft Natuurpunt gewerkt aan de realisatie van een aaneengesloten natuurgebied, waar onder andere de wulp zich thuis voelt. Helaas gaat het niet goed met de wulp. De afgelopen 30 jaar is de Europese populatie met naar schatting 30% tot 49% afgenomen.

Daardoor staat de soort op de Europese Rode Lijst in de categorie 'kwetsbaar'. Sinds 2019 zet Natuurpunt zich in voor de wulpen, door de nesten te beschermen tegen roofdieren en maaien, en de jonge wulpen te monitoren om het broedsucces te bepalen. Daarnaast volgt Natuurpunt op hoe de wulpen hun leefgebied gebruiken. Sinds dit voorjaar vliegt ons klein Schwabe wulpkuiken rond met een zender. Duimen dat dit kleintje uitgroeit tot een volwassen wulp!